Regulamin NAMI CLUB

ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NAMI CLUB

Organizatorem Programu Lojalnościowego jest:
Nami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie pod adresem ul. Traugutta 24, 05-250 Radzymin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000093414, REGON: 016270388, NIP: 5272304403.

1.DEFINICJE
1.1 Konto – indywidualny profil użytkownika zarejestrowanego na stronie
namizwami.pl.
1.2 Punkty – przyznawane Użytkownikowi za zakupy towarów w Serwisie, a także inne aktywności użytkownika, na warunkach, które będę ogłaszane przez Organizatora w ramach NAMI Club.
1.3 Wymiana – punkty zgromadzone na koncie podlegają wymianie wyłącznie na produkty dostępne w sklepie namizwami.pl
1.4. Serwis – sklep online prowadzony pod adresem internetowym: https://namizwami.pl/ , dostępny przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych.
1.5. Nami Club – program lojalnościowy skierowany do klientów sieci sprzedaży organizatora pod marką NAMI.
1.6. Uczestnik – każda osoba posiadająca konto w Serwisie namizwami.pl.
1.11. Zasady – niniejszy dokument

2. UDZIAŁ W NAMI CLUB
2.1. Uczestnikiem Nami Club może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca aktywne Konto.
2.1.1. osoby posiadające już Konto w Serwisie – poprzez akceptację Zasad i zapoznania się z Polityką prywatności;
2.1.2. osoby rejestrujące się w Serwisie – poprzez założenie Konta.
2.2. Uczestnik sam podaje i modyfikuje swoje dane osobowe i odpowiada za ich autentyczność i poprawność.
2.3. Uczestnik nie może współdzielić ani udostępniać Konta.
2.4. W przypadku, gdy dana osoba dokona założenia kolejnego Konta (w trakcie, gdy wcześniejsze Konto, pozostaje aktywne), np. przy użyciu innego adresu poczty elektronicznej (e-mail), będzie traktowany jako odrębny Uczestnik.
2.5. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia praw związanych z jego udziałem w Nami Club na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności nie jest uprawniony do transferu Punktów, również między swoimi Kontami.
2.6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora możliwości wystąpienia nieprawidłowości po stronie Uczestnika, w tym w szczególności związanych z ewentualnym nieprzestrzeganiem Regulaminu Organizator jest uprawniony do zablokowania temu Uczestnikowi możliwości korzystania z Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

3. PUNKTY
3.1. Uczestnik nabywa Punkty za nabycie towarów w Serwisie w ten sposób, że za każde wydane 10 zł przez Uczestnika za zakupy otrzymuje 1 Punkt.
3.2 Punkty Ekstra – oprócz punktów za zakupy uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty zgodnie z programem lojalnościowym Nami Club.
3.2.1 Kiedy użytkownik otrzymuje Punkty Ekstra:
podczas rejestracji użytkownika
gdy użytkownik wypełni wszystkie pola profilu
za każdym razem, gdy loguje się codziennie
za udostępnienie linku polecającego
gdy użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem linku polecającego
gdy użytkownik zebrał najwięcej punktów
gdy użytkownik osiągnie cele
na podstawie łącznej liczby zebranych punktów
w dniu urodzin użytkownika
gdy użytkownik doda recenzję w serwisie
na podstawie ilości złożonych zamówień
3.3. Punkty przysługują Uczestnikowi za dokonane przez tego Uczestnika zakupu oraz Punkty Ekstra w ramach NAMI Club. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z konta Uczestnika punktów naliczonych w wyniku postępowania niezgodnego z Regulaminem, na przykład poprzez naliczenie punktów za zakupy dokonane przez inną niż Uczestnik osobę.
3.4. Punkt jest przyznawany za każdą „rozpoczętą” złotówkę zapłaconą przez Uczestnika w ramach zakupów towarów w Serwisie, niezależnie od formy płatności (karta kredytowa, karta debetowa, gotówka, karta podarunkowa).
3.4. Punkty nie przysługują za poniesione przez Uczestnika koszty dostawy towaru.
3.5. Ponadto Organizator może przyznawać Uczestnikowi Punkty za:
3.5.1. Przystąpienie do Nami Club,
3.5.2. Podjęcie innych działań nagradzanych Punktami w ramach akcji promocyjnych zgodnie z programem lojalnościowym NAMI Club.
3.6. Warunkiem przyznania Punktów za nabycie towarów jest:
3.6.1. W przypadku zakupów w Serwisie – Punkty są naliczane automatycznie, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez Uczestnika.
3.7. Przyznane za zakupy Punkty pojawią się w serwisie w zakładce moje konto
3.7.1. W przypadku zakupów w Serwisie – po wysłaniu paczki z zakupionym towarem.
3.8. Wykorzystaniu podlegają tylko Punkty, które uzyskają status „aktywne”.
3.9. Punkty uzyskują status „aktywne” automatycznie.
3.10. Organizator nie częściej niż raz na miesiąc będzie przesyłał Uczestnikowi wiadomość e-mail z informacją o stanie Punktów. Uczestnik może też w każdym czasie sprawdzić stan Punktów na swoim Koncie.
3.11. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić stan Punktów na swoim Koncie.
3.12. Punkty mają ważność 12 miesięcy od dnia, w którym uzyskały status „aktywne”.
3.13. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na karty podarunkowe.
3.14. W przypadku gdy Uczestnik dokona zakupów w Serwisie korzystając z opcji zakupów bez logowania się do Serwisu – nie będzie możliwe skorzystanie przez z programu lojalnościowego.
3.15 Punkty przyznawane są również za odbiór zamówienia internetowego w sklepie stacjonarnym (metoda dostawy: odbiór w sklepie stacjonarnym).

4. ZWROTY I REKLAMACJE PRODUKTÓW
W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu towarów nabytych przy wykorzystaniu punktów, jak również w przypadku uznania reklamacji – Organizator nie zwraca punktów, które zostały wykorzystane podczas zakupów. Uczestnik pozostaje uprawniony do otrzymania zwrotu wyłącznie faktycznie uiszczonej kwoty.
4. UWAGI DOTYCZĄCE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
4.1. Wszelkie nieprawidłowości związane z Nami Club Uczestnik może zgłaszać:
4.1.1. pocztą elektroniczną, na adres: nami@nami24.pl
4.1.2. telefonicznie pod numerem: 511929532
4.1.3. w formie pisemnej na adres: Nami Sp. z o.o. ul. Traugutta 24, 05-250 Radzymin.
4.2. Organizator poinformuje Uczestnika w terminie 30 dni o sposobie rozwiązania zgłoszenia na adres poczty elektronicznej, z którego zostało ono wysłane lub który został podany przez Uczestnika jako adres do kontaktu.
4.3. Stanowisko Organizatora jest ostateczne.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z naliczaniem Punktów. Organizator będzie je usuwał niezwłocznie tak aby Uczestnik uzyskał wszelkie przysługujące mu Punkty.

5. DANE OSOBOWE
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator i przetwarza je na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Wszelkie pytania dotyczące Nami Club można kierować na adres e-mail: kontakt@namizwami.pl.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. O zmianach Organizator będzie informował w Serwisie.
6.3. Zmiana Zasad nie wpływa na uprawnienia Uczestników, które zostały nabyte przed zmianą.6.4. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Nami Club w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy, tak aby umożliwić wykorzystanie zebranych przez Uczestników Punktów.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu NAMI Club z ważnych przyczyn w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że poinformuje Uczestników o zamiarze zmian z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte przyznane Punkty oraz Nagrody.