Regulamin promocji

Organizator – Nami Sp. z o.o.
Sklep – sklep internetowy namizwami.pl
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie w ramach Promocji.
Zasady Promocji

Promocja obejmuje Towary aktualnie dostępne w Sklepie, będące przedmiotem oferty Sklepu namizwami.pl
Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora.
Regulamin

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:

  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
  • skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.