Biszofit

Biszofit to balneologiczny koncentrat składników mineralnych. Powstał on 200 mln lat temu wskutek wyparowania ekologicznie czystej wody Praoceanu. Jego złoża występują w wielu miejscach na świecie, a jednym z najważniejszych regionów jego wydobycia jest Wołgograd w Rosji.  Pokłady biszofitu obecnie zalegają na głębokości 1100-1700 m pod powierzchnią ziemi. Sprawia to, że sól biszofitu jest całkowicie czysta, gdyż nie jest narażona na działanie czynników zewnętrznych.

Znajdziesz w takich produktach